Verzending uitnodiging zitting niet aannemelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een procedure geoordeeld dat de belanghebbende op de voorgeschreven wijze is uitgenodigd voor de zitting. Dat is gedaan per aangetekende brief, die volgens de gegevens van PostNL tevergeefs is aangeboden op het adres waarop de belanghebbende staat ingeschreven. De brief is daarna niet afgehaald bij een PostNL-punt. PostNL heeft de brief retour gezonden aan het hof. De griffier heeft de uitnodiging nogmaals per gewone post verzonden. De belanghebbende heeft een bij het hof opgevraagde kopie van de door PostNL retour gezonden envelop overgelegd. Op de voor de retourzending door PostNL aangebrachte adressticker staat als oorspronkelijk bezorgadres een afwijkend adres. Dat adres is ook vermeld in de verzendstatus van PostNL. Volgens de Hoge Raad heeft het hof miskend dat de uitnodiging voor de zitting op het verkeerde adres is bezorgd. Hof Den Bosch moet de zaak nu verder behandelen.

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLINLHR2023789, 23/00006 | 25-05-2023