Werring & Schuler administratie & belastingconsulenten

Als zelfstandig opererend administratie- en belastingadvieskantoor richt Werring & Schuler zich op ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf en de ondernemer. Onze cliënten zijn actief in verschillende bedrijfstakken; dit betekent onder meer dat wij de afgelopen jaren in vele branches ervaring hebben kunnen opdoen. Kennis waarvan u optimaal kunt profiteren. Daarnaast verzorgt Werring & Schuler voor een groot aantal particulieren de belastingaangiften.

De bij Werring & Schuler aanwezige expertise willen wij op een zo’n hoog mogelijk niveau houden. Hieraan wordt dan ook veel aandacht besteed. Werring & Schuler is al vele jaren aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsvereniging voor belastingadviseurs met ruim 7.500 leden. Het doel van het RB is het behartigen van de belangen van de leden in zo breed mogelijke zin.

Werring & Schuler zet hoog in op digitalisering, gericht op efficiency, milieubesparing en comfort voor de cliënt. Dat doen wij onder meer door u toegang te bieden tot uw persoonlijke klantportaal.

Ons kantoor

kantoor

Werring & Schuler
Dolderseweg 79 cdef, 3734 BD  Den Dolder
T 030 - 228 36 21
Kvk: 30171629

email  twitter li