Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De IACK daalt in 2022 van maximaal € 2.815 naar € 2.534 ter financiering van het betaalde ouderschapsverlof. Het tarief in de eerste schijf daalt van 37,1 naar 37,07%. De overige bedragen voor 2022 worden voor zover van toepassing geïndexeerd. De indexatiefactor bedraagt 1,013.

Uitzondering fiscaal partnerbegrip IACK

Voorwaarde voor de toepassing van de IACK is dat de belastingplichtige geen partner heeft of een partner met een hoger arbeidsinkomen. Iemand die geen inwoner van Nederland en geen kwalificerende buitenlands belastingplichtige is, wordt niet aangemerkt als fiscaal partner. Hierdoor kunnen bepaalde belastingplichtigen met een in het buitenland woonachtige partner onbedoeld recht hebben op de IACK. Om dit te voorkomen geldt met ingang van 2022 een uitzondering op het fiscale partnerbegrip voor de toepassing van de IACK.

Heffingvrij vermogen box 3

Het vermogen dat in box 3 is vrijgesteld van belasting gaat omhoog van 50.000 euro per persoon in 2021 naar 50.650 euro in 2022. De vrijstelling voor fiscale partners gaat van 100.000 euro naar 101.300 euro.

Afbouw tarief aftrekposten

Indien en voor zover uw inkomen in box 1 hoger is dan 68.507, valt dat meerdere in de tweede schijf voor in de inkomstenbelasting. In die schijf betaalt u 49,5 % inkomstenbelasting. Het tarief waartegen aftrekposten in de tweede schijf aftrekbaar zijn is in 2021 gemaximeerd op 43 % en dat wordt in 2022 verder afgebouwd naar 40 %. De belangrijkste aftrekposten waar het om gaat zijn betaalde alimentaite, scholingsuitgaven, zorgkosten, hypotheekrente en de ondernemingsfaciliteiten (zoals de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de MKB-winstvijstelling).

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd van 6.670 euro in 2021 naar 6.310 euro in 2022.

Bron: Ministerie van Financiƫn | wetsvoorstel | 20-09-2021

Twitter

Het RB is een voorstander van de BOR, maar ziet ook ruimte om de regeling effectiever in te zetten. Om die reden heeft het RB een position paper geschreven over dit onderwerp. Deze vind je hier: https://bit.ly/3ApplZg. #BOR #Eerlijk #Effectief #HetRB #Altijduptodate

Met zijn allen fiscale actualiteiten via @Tax_Talks kijken en bediscussiƫren!
#btw #fiscaal #ondernemers #onestopshop

Meer tweets....