Privacyverklaring

Persoonsgegevens
Werring & Schuler B.V. (hierna W&S) gevestigd Dolderseweg 79cdef, 3734 BD Den Dolder verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij vinden het van groot belang dat er met deze gegevens zorgvuldig wordt omgegaan en deze worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Middels deze privacyverklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:
• Alleen gebruiken voor de doelen die met u zijn overeengekomen
• Niet met anderen zullen delen
• Zorgvuldig beveiligen

Grondslag van de verwerking
W&S moet voor het verwerken en verzamelen van persoonsgegevens in de zin van de AVG toestemming van de betrokkene hebben. De opdracht die is aangegaan tot dienstverlening dekt deze eis voor toestemming. Binnen haar dienstverlening gebruikt W&S NAW gegevens om contact op te kunnen nemen met haar (potentiële) klanten. Daarnaast gebruikt W&S alle aan haar beschikbaar gestelde (financiële en persoonlijke) gegevens ten behoeve van de uitvoering van de afgesproken opdracht.

Beveiliging, bewaartermijn en verstrekking aan derden van persoonsgegevens
W&S heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn onder andere: beveiliging van netwerkverbindingen (intern en extern beheerd), back-up- en herstelprocedures, logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes, verwerkersovereenkomsten met derden, functioneel toegewezen bevoegdheden van medewerkers, gegevensbeschermingsbeleid en geheimhoudingsverklaring in arbeidscontracten.

W&S bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen van de opdracht of om te voldoen aan wettelijke bewaarverplichtingen.

W&S deelt persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of wettelijk verplicht. Bij het inschakelen van derde partijen (denk aan het gebruik van software t.b.v. administratievoering, webhosting, e.d.) worden verwerkersovereenkomsten gesloten waarmee uw privacy wordt beschermd.

Cookies
Werring & Schuler gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser worden verwijderd.

Privacy rechten
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens: in te zien, te wijzigen, te verwijderen en mee te nemen (dataportabiliteit). Het recht hiervan kan uitgeoefend worden door een verzoek te doen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mochten de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan u een aanvullend verzoek doen om de gegevens te laten wijzigen, aanvullen, verwijderen of mee te nemen. U heeft ook het recht om uw toestemming voor het uitvoeren van de afgesproken opdracht in te trekken. Dat kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kenbaar maken. Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens mag
u zich altijd tot ons wenden. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen
Deze versie van de privacyverklaring is opgesteld om te voldoen aan de Europese privacyverordening Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in werking treedt op 25 mei 2018. W&S houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen op basis van geldende wet- en regelgeving.

versie 1.0, mei 2018

Ons kantoor

kantoor

Werring & Schuler
Dolderseweg 79 cdef, 3734 BD  Den Dolder
T 030 - 228 36 21
Kvk: 30171629

email  twitter li